Ngân hàng Dar Es Salaam

Tìm hiểu về vụ trộm 300 triệu USD của ngân hàng tư nhân

Sáng thứ tư vừa rồi, nhân viên ngân hàng đến trụ sở thì thấy cửa trước bị mở toang và tiền mặt trong két không cánh mà bay. Những nhân viên bảo vệ trong ca trực hôm đó cũng biến mất. Vụ trộm ở ngân hàng tư nhân Dar Es Salaam thuộc Baghdad (Iraq) được more »