xông đất

coi tuổi xông nhà đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947

Bước thứ hai là ưu tiên những người có nhiều yếu tố hợp nhất. Ngoài ra, bạn nên chọn những người cao tuổi bởi sẽ mang đến phúc đức lâu bền cho gia đình. Hoặc những người trẻ tuổi thì vui vẻ, chân thật sẽ được may mắn tài lộc. Xông đất 2017 gia chủ more »

coi tuổi xông nhà đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 

Tương tự đối với chủ nhà, 3 yếu tố trên của người khách cũng không được xung khắc với chủ nhà. Ít nhất các yếu tố trên phải Bình Hòa, tức là không hợp cũng như không xung khắc. Xông đất 2017 gia chủ tuổi Quý Hợi nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình more »

coi tuổi xông nhà đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Ất Hợi sinh năm 1995

Bước thứ hai là ưu tiên những người có nhiều yếu tố hợp nhất. Ngoài ra, bạn nên chọn những người cao tuổi bởi sẽ mang đến phúc đức lâu bền cho gia đình. Hoặc những người trẻ tuổi thì vui vẻ, chân thật sẽ được may mắn tài lộc. Xông đất 2017 gia chủ more »

coi tuổi xông nhà đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 

Tân Hợi khắc hàng Can, hàng Chi: Kỷ Tỵ, Ất Tỵ, Ất Hợi nên cũng không phải là những đối tượng hợp tuổi xông đất để gia chủ lựa chọn. Xông đất 2017 gia chủ tuổi Tân Hợi nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình more »

coi tuổi xông nhà đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959

Tương tự đối với chủ nhà, 3 yếu tố trên của người khách cũng không được xung khắc với chủ nhà. Ít nhất các yếu tố trên phải Bình Hòa, tức là không hợp cũng như không xung khắc. Xông đất 2017 gia chủ tuổi Kỷ Hợi nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình more »

coi tuổi xông nhà đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Bính Tuất sinh năm 1946

Tương tự đối với chủ nhà, 3 yếu tố trên của người khách cũng không được xung khắc với chủ nhà. Ít nhất các yếu tố trên phải Bình Hòa, tức là không hợp cũng như không xung khắc. Xông đất 2017 gia chủ tuổi Bính Tuất nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình more »

coi tuổi xông nhà đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 

Tương tự đối với chủ nhà, 3 yếu tố trên của người khách cũng không được xung khắc với chủ nhà. Ít nhất các yếu tố trên phải Bình Hòa, tức là không hợp cũng như không xung khắc. Xông đất 2017 gia chủ tuổi Giáp Tuất nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình more »