chọn người xông đất năm 2017 cho người tuổi bính thân

coi tuổi xông nhà đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Bính Thân sinh năm 1956

Tương tự đối với chủ nhà, 3 yếu tố trên của người khách cũng không được xung khắc với chủ nhà. Ít nhất các yếu tố trên phải Bình Hòa, tức là không hợp cũng như không xung khắc. Xông đất 2017 gia chủ tuổi Bính Thân nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình more »