câu chuyện về nịnh nọt nơi công sở

Nịnh là cả một nghệ thuật nơi công sở

Buổi chiều tan tầm, gặp tôi ở nhà xe, trưởng phòng lấy cái gói trên xe mình đưa cho tôi: “Cậu mang về ăn đi, nhà tôi còn nhiều. Với lại, dạo này tôi cũng ít ăn khô vì gan yếu. Cái cô Ph. này, nói mãi mà chẳng chịu nghe. Tôi không thích cái more »